Træhus & Anneks

En hytte er normalt en lille fritliggende bygning, som man kender fra sommerhusområder.
En hytte er typisk opført i træ.

Et anneks er en mindre bygning, fx et gæstehus, der er opført fritliggende i haven, ofte tæt på hovedhuset. Et anneks kan i nogle tilfælde være bygget af samme materialer som huset, fx muret og med tegltag

Hytter og annekser opføres især på fritidshusgrunde, og i nogle tilfælde til teenagerværelse eller som fritliggende arbejdsrum eller atelier i forbindelse med enfamiliehuse. I begge tilfælde er der tale om en selvstændig bygning til beboelsesformål, og det betyder, at der stilles helt andre og meget mere omfattende krav til hytter og annekser end til havens øvrige småbygninger. Der vil gælde de samme krav, som når der er tale om en tilbygning.
Lad derfor en fagmand hjælpe dig, herved undgår du en masse besvær.

Læs mere omkring regler for hytter og annekser her.